Gayathri Venkataraghavan

A.K.Palanivel Academy Concert

Organised by:
A.K.Palanivel Academy

Accompanists:
Mysore Srikanth – Violin | Patri Satish Kumar – Mridangam | Tiruchi Krishnaswami – Ghatam

A.K.Palanivel Academy Concert

Organised by:
A.K.Palanivel Academy

Accompanists:
Mysore Srikanth – Violin | Patri Satish Kumar – Mridangam | Tiruchi Krishnaswami – Ghatam