Gayathri Venkataraghavan

Amritavarshini Raga Yagna

Accompanists: V.V.Srinivasa Rao – Violin | Ganapathy Raman – Mridangam

Amritavarshini Raga Yagna

Accompanists: V.V.Srinivasa Rao – Violin | Ganapathy Raman – Mridangam