Gayathri Venkataraghavan

Annamaiya Concert at Tirumala

Accompanists:
B.U. Ganesh Prasad – Violin | Manoj Siva – Mridangam

Annamaiya Concert at Tirumala

Accompanists:
B.U. Ganesh Prasad – Violin | Manoj Siva – Mridangam