Gayathri Venkataraghavan

Astika Samajam Concert

Organised by:
Astika Samajam

Accompanists:
V.V.Srinivasa Rao – Violin | Neyveli Skandasubramanian – Mridangam

Astika Samajam Concert

Organised by:
Astika Samajam

Accompanists:
V.V.Srinivasa Rao – Violin | Neyveli Skandasubramanian – Mridangam