Gayathri Venkataraghavan

Bhakthi Sangeetha Utsav by Carnatica and Parthasarathy Swami Sabha

Accompanists:
R.K.Shriramkumar – Violin | N.Manoj Siva – Mridangam

Bhakthi Sangeetha Utsav by Carnatica and Parthasarathy Swami Sabha

Accompanists:
R.K.Shriramkumar – Violin | N.Manoj Siva – Mridangam