Gayathri Venkataraghavan

Bharath Ratna M S Subbulakshmi Centenary Concert

Hosted by Niranjan Nandagopal

Accompanists:
Mysore V Srikanth – Violin | R Sankaranarayanan – Mridangam | Tiruchy Krishnaswami – Ghatam

Bharath Ratna M S Subbulakshmi Centenary Concert

Hosted by Niranjan Nandagopal

Accompanists:
Mysore V Srikanth – Violin | R Sankaranarayanan – Mridangam | Tiruchy Krishnaswami – Ghatam