Gayathri Venkataraghavan

Bharath Sangeeth Utsav

Carnatica and Parthasarathy Swami Sabha

Special Concert for Bharath Ratna MSS Centenary

Accompanists:
B. Raghavendra Rao – Violin | K.V. Prasad – Mridangam | Alathur Rajaganesh – Kanjira

Bharath Sangeeth Utsav

Carnatica and Parthasarathy Swami Sabha

Special Concert for Bharath Ratna MSS Centenary

Accompanists:
B. Raghavendra Rao – Violin | K.V. Prasad – Mridangam | Alathur Rajaganesh – Kanjira