Gayathri Venkataraghavan

Bharathiya Vidya Bhavan

Accompanists:
Mysore V. Srikanth – Violin | Patri Satish Kumar – Mridangam | Krishna Sriram – Ghatam

Directions

Bharathiya Vidya Bhavan

Accompanists:
Mysore V. Srikanth – Violin | Patri Satish Kumar – Mridangam | Krishna Sriram – Ghatam

Directions