Gayathri Venkataraghavan

Bharatiya Vidya Bhavan Concert

Organised by:
Bharatiya Vidya Bhavan

Accompanists:
Mysore Srikanth – Violin | Neyveli Skandasubramanian – Mridangam

Bharatiya Vidya Bhavan Concert

Organised by:
Bharatiya Vidya Bhavan

Accompanists:
Mysore Srikanth – Violin | Neyveli Skandasubramanian – Mridangam