Gayathri Venkataraghavan

Chennayil Tiruvaiyaru

Accompanists:
Charulatha Ramanujam – Violin | Ganapathi Raman- Mridangam | Chandrasekhara Sharma- Ghatam

Chennayil Tiruvaiyaru

Accompanists:
Charulatha Ramanujam – Violin | Ganapathi Raman- Mridangam | Chandrasekhara Sharma- Ghatam