Gayathri Venkataraghavan

Concert at Akash Vani Sangeeth Sammelan

Accompanists:
Padma Shankar – Violin | Neyveli Skandasubramanian – Mridangam

Concert at Akash Vani Sangeeth Sammelan

Accompanists:
Padma Shankar – Violin | Neyveli Skandasubramanian – Mridangam