Gayathri Venkataraghavan

Concert at Guntur

Accompanists: Mysore Srikanth – Violin | B.Sivaraman – Mridangam | Harikrishna – Ghatam

Concert at Guntur

Accompanists: Mysore Srikanth – Violin | B.Sivaraman – Mridangam | Harikrishna – Ghatam