Gayathri Venkataraghavan

Concert at Karthik Fine Arts

Accompanists:
Mysore Srikanth – Violin | K.V.Prasad – Mridangam

Concert at Karthik Fine Arts

Accompanists:
Mysore Srikanth – Violin | K.V.Prasad – Mridangam