Gayathri Venkataraghavan

Concert at Sath Guru Samajam

Accompanists
Mysore V Srikanth – Violin | B.Ganapathy Raman – Mridangam | Tiruchi Krishnaswami – Ghatam

Directions

Concert at Sath Guru Samajam

Accompanists
Mysore V Srikanth – Violin | B.Ganapathy Raman – Mridangam | Tiruchi Krishnaswami – Ghatam

Directions