Gayathri Venkataraghavan

Concert at Shanmukhananda Sangeetha Sabha

Accompanists
Charumathi Raghuraman – Violin | B.Ganapathy Raman – Mridangam | Chandrasekhara Sharma – Ghatam

Directions

Concert at Shanmukhananda Sangeetha Sabha

Accompanists
Charumathi Raghuraman – Violin | B.Ganapathy Raman – Mridangam | Chandrasekhara Sharma – Ghatam

Directions