Gayathri Venkataraghavan

Concert at Shringeri Bharati Vidyashram

Accompanists:
Charumathi Raghuraman – Violin | B.Ganapathy Raman – Mridangam

Concert at Shringeri Bharati Vidyashram

Accompanists:
Charumathi Raghuraman – Violin | B.Ganapathy Raman – Mridangam