Gayathri Venkataraghavan

Concert at Tamil Isai Sangam

Accompanists:
Sri.S.R. Vinu – Violin | Dr. G. Babu – Mridangam | Kottayam Unnikrishnan – Ghatam | Tirunellikara Rateesh – Morsing

Concert at Tamil Isai Sangam

Accompanists:
Sri.S.R. Vinu – Violin | Dr. G. Babu – Mridangam | Kottayam Unnikrishnan – Ghatam | Tirunellikara Rateesh – Morsing