Gayathri Venkataraghavan

Girinagar Sangeetha Sabha

Accompanists:
C.N. Chandrasekar – Violin | C. Cheluvaraju – Mridangam | S. N. Narayanamurthy – Ghatam

Girinagar Sangeetha Sabha

Accompanists:
C.N. Chandrasekar – Violin | C. Cheluvaraju – Mridangam | S. N. Narayanamurthy – Ghatam