Gayathri Venkataraghavan

Hamsadhvani

Padma Shankar- Violin

B.Sivaraman- Mridangam

N.Guruprasad- Ghatam

Hamsadhvani

Padma Shankar- Violin

B.Sivaraman- Mridangam

N.Guruprasad- Ghatam