Gayathri Venkataraghavan

Kalaimamani Tiruvarur Latchappa Pillai Memorial Trust

Accompanists:
Charumathi Raghuraman – Violin | Delhi Sairam – Mridangam | Chandrasekhara Sharma – Ghatam

Kalaimamani Tiruvarur Latchappa Pillai Memorial Trust

Accompanists:
Charumathi Raghuraman – Violin | Delhi Sairam – Mridangam | Chandrasekhara Sharma – Ghatam