Gayathri Venkataraghavan

Kalpadruma Festival

Accompanists:
Charumathi Raghuraman – Violin | N.Manoj Siva – Mridangam | Alathur T Rajaganesh – Kanjira

Kalpadruma Festival

Accompanists:
Charumathi Raghuraman – Violin | N.Manoj Siva – Mridangam | Alathur T Rajaganesh – Kanjira