Gayathri Venkataraghavan

Karthik Fine Arts Concert

Organised by:
Karthik Fine Arts

Accompanists:
R.K.Shriramkumar – Violin | N.Manoj Siva – Mridangam | Anirudh Athreya – Kanjira

Karthik Fine Arts Concert

Organised by:
Karthik Fine Arts

Accompanists:
R.K.Shriramkumar – Violin | N.Manoj Siva – Mridangam | Anirudh Athreya – Kanjira