Gayathri Venkataraghavan

Krishna Gana Sabha Concert

Organised by:
Krishna Gana Sabha
Dr.Nalli Gana Vihar (Main Hall)

Accompanists:
Padma Shankar – Violin | Trivandrum Balaji – Mridangam | Venkataramanan – Kanjira

Krishna Gana Sabha Concert

Organised by:
Krishna Gana Sabha
Dr.Nalli Gana Vihar (Main Hall)

Accompanists:
Padma Shankar – Violin | Trivandrum Balaji – Mridangam | Venkataramanan – Kanjira