Gayathri Venkataraghavan

Kukke Shree Subrahmanya Temple Festival

Accompanists:
Charumathi Raghuraman – Violin | K.V.Prasad – Mridangam | Tiruchi Krishnaswami – Ghatam

Kukke Shree Subrahmanya Temple Festival

Accompanists:
Charumathi Raghuraman – Violin | K.V.Prasad – Mridangam | Tiruchi Krishnaswami – Ghatam