Gayathri Venkataraghavan

Mudhra Concert

Organised by:
Mudhra

Accompanists:
B.U.Ganesh Prasad – Violin | Mannarkoil J Balaji – Mridangam | K.V.Gopalakrishnan – Kanjira

Mudhra Concert

Organised by:
Mudhra

Accompanists:
B.U.Ganesh Prasad – Violin | Mannarkoil J Balaji – Mridangam | K.V.Gopalakrishnan – Kanjira