Gayathri Venkataraghavan

Nada Inbam

Theme – Shyama Sastri Kritis

Accompanists:
Mysore Srikanth- Violin | N.Manoj Siva- Mridangam | B.S.Purushotaman- Kanjira

Nada Inbam

Theme – Shyama Sastri Kritis

Accompanists:
Mysore Srikanth- Violin | N.Manoj Siva- Mridangam | B.S.Purushotaman- Kanjira