Gayathri Venkataraghavan

Nada Inbam Concert

Organised by:
Nada Inbam

Accompanists:
Padma Shankar – Violin | J.Vaidhyanathan – Mridangam | S.Karthik – Ghatam

Nada Inbam Concert

Organised by:
Nada Inbam

Accompanists:
Padma Shankar – Violin | J.Vaidhyanathan – Mridangam | S.Karthik – Ghatam