Gayathri Venkataraghavan

Nada Sudha

Accompanists:
Smt.Padma Shankar – Violin | Sri.B.Sivaraman – Mridangam

Nada Sudha

Accompanists:
Smt.Padma Shankar – Violin | Sri.B.Sivaraman – Mridangam