Gayathri Venkataraghavan

Papanasam Sivan Rasikar Sangam

Papanasam Rasikar Sangam Kutcheri at Narada Gana Sabha Auditorium

Gayathri Venkataraghavan – Vocal

Mysore Sri Srikanth- Violin

Neyveli Sri Skandasubramaniam- Mridangam

Sri Krishna Sriram- Ghatam

5PM – 6:45PM

Papanasam Sivan Rasikar Sangam

Papanasam Rasikar Sangam Kutcheri at Narada Gana Sabha Auditorium

Gayathri Venkataraghavan – Vocal

Mysore Sri Srikanth- Violin

Neyveli Sri Skandasubramaniam- Mridangam

Sri Krishna Sriram- Ghatam

5PM – 6:45PM