Gayathri Venkataraghavan

Parthasarathy Swami Sabha Concert

Organised by:
Parthasarathy Swami Sabha

Accompanists:
Charumathi Raghuraman – Violin | K.V.Prasad – Mridangam | N.Guruprasad – Ghatam

Parthasarathy Swami Sabha Concert

Organised by:
Parthasarathy Swami Sabha

Accompanists:
Charumathi Raghuraman – Violin | K.V.Prasad – Mridangam | N.Guruprasad – Ghatam