Gayathri Venkataraghavan

Ramakrishna Bhajana Mandali

Accompanists:
Mysore Srikanth – Violin | H.S.Sudindra – Mridangam

Ramakrishna Bhajana Mandali

Accompanists:
Mysore Srikanth – Violin | H.S.Sudindra – Mridangam