Gayathri Venkataraghavan

Rasika Ranjani Sabha

Accompanists:
Charumathi Raghuraman – Violin | B.Ganapathy Raman – Mridangam | Krishna Sriram – Ghatam

Rasika Ranjani Sabha

Accompanists:
Charumathi Raghuraman – Violin | B.Ganapathy Raman – Mridangam | Krishna Sriram – Ghatam