Gayathri Venkataraghavan

Rasikas

Accompanists:
V.Sanjeev – Violin | B.Sivaraman – Mridangam | K.V.Gopalakrishnan – Kanjira

Rasikas

Accompanists:
V.Sanjeev – Violin | B.Sivaraman – Mridangam | K.V.Gopalakrishnan – Kanjira