Gayathri Venkataraghavan

Samskrita Bharathi

Accompanists:
Mysore Srikanth – Violin | Neyveli Skanda Subramanian – Mridangam

Samskrita Bharathi

Accompanists:
Mysore Srikanth – Violin | Neyveli Skanda Subramanian – Mridangam