Gayathri Venkataraghavan

Sivaratri Concert

Accompanists:
Charumathi Raghuraman – Violin | N. Manoj Siva – Mridangam

Sivaratri Concert

Accompanists:
Charumathi Raghuraman – Violin | N. Manoj Siva – Mridangam