Gayathri Venkataraghavan

Thyaga Bhramha Gana Sabha Concert

Organised by:
Thyaga Bhramha Gana Sabha

Accompanists:
B.Raghavendra Rao – Violin | J.Vaidhyanathan – Mridangam | Alathur Rajaganesh – Kanjira

Thyaga Bhramha Gana Sabha Concert

Organised by:
Thyaga Bhramha Gana Sabha

Accompanists:
B.Raghavendra Rao – Violin | J.Vaidhyanathan – Mridangam | Alathur Rajaganesh – Kanjira