Gayathri Venkataraghavan

Thyagaraja Music Festival Trust and Delhi Tamil Sangam, New Delhi

Accompanists:
B.Raghavendra Rao – Violin | N.C.Bharadhwaj – Mridangam

Thyagaraja Music Festival Trust and Delhi Tamil Sangam, New Delhi

Accompanists:
B.Raghavendra Rao – Violin | N.C.Bharadhwaj – Mridangam