Gayathri Venkataraghavan

Thyagaraja Swami Thematic Concert

Accompanists:
Mysore V Srikanth – Violin | J.Vaidhyanathan – Mridangam | Krishna Sriram – Ghatam

Thyagaraja Swami Thematic Concert

Accompanists:
Mysore V Srikanth – Violin | J.Vaidhyanathan – Mridangam | Krishna Sriram – Ghatam