Gayathri Venkataraghavan

Turiyam Festival

Accompanists:
Charulatha Ramanujam – Violin | N.Manoj Siva – Mridangam | Guruprasanna – Kanjira

Turiyam Festival

Accompanists:
Charulatha Ramanujam – Violin | N.Manoj Siva – Mridangam | Guruprasanna – Kanjira