Gayathri Venkataraghavan

Vasanthostavam

Accompanists:
M.R.Gopinath – Violin  |  B.Ganapathy Raman – Mridangam  |  Mangat Pramod – Ghatam

Vasanthostavam

Accompanists:
M.R.Gopinath – Violin  |  B.Ganapathy Raman – Mridangam  |  Mangat Pramod – Ghatam