Gayathri Venkataraghavan

Vedanta Society; a concert for senior citizens

Vedantha Society Concert for Senior Citizens

Venue – Bharathiya Vidya Bhavan, R.S.Puram

Time- 5.30 to 6.30 pm

Gayathri Venkataraghavan – Vocal

Charumathi Raghuraman- Violin

N.Manoj Siva- Mridangam

Alathur Rajaganesh – Khanjira

Vedanta Society; a concert for senior citizens

Vedantha Society Concert for Senior Citizens

Venue – Bharathiya Vidya Bhavan, R.S.Puram

Time- 5.30 to 6.30 pm

Gayathri Venkataraghavan – Vocal

Charumathi Raghuraman- Violin

N.Manoj Siva- Mridangam

Alathur Rajaganesh – Khanjira