Gayathri Venkataraghavan

Concert at Mylapore, Chennai. Photography: Sudhakar / Mylapore, Chennai